Słownik angielski

race condition – hazard
affinity – powinowactwo
Processor affinity – koligacja procesorów