Snippety VS które zbyt rzadko używam

prop

#region – chociaz juz nie korzystam  http://www.evilrob.org/journal/archives/2006/08/09/c-regions-consi.html

cw

Alt + Shift + C – Adds a class

Ctrl + Shift + Spacja – Podpowiedź odnoście wywoływanej funkcji

Ctrl + strzałki – przewija ekran, pozostawia kursor