SQLite (dla NHibernate)

Podczas nauki Fluent NHibernate (i pewnie nie tylko) podczas pisania Unit testów przydaje się lekka wersja bazy danych (właśnie SQLite).

Przydatne dwa linki:

  • SQLite ADO.Net provider http://sqlite.phxsoftware.com – Podczas instalacji zaznaczyć aby nie rejestrować tych bibliotek DLL.
    Dlaczego? Po prostu lepiej włączyć je do projektu i zaznaczyć „Copy always”. Nie zgubimy ich gdy przeniesiemy program na inną maszynę.
  • SQLite Administrator http://sqliteadmin.orbmu2k.de – do edytowania rekordów w pliku z bazą