Miesiąc: Lipiec 2011

FlagAttribute w Enum

Sprawa Flagi w Enum była mi od dawna znana i używałem tego chętnie. Nie wiedziałem jednak, że oprócz operacji logicznego OR’a można zrobić również XOR’a (wykluczenie). Nie wiedziałem też, że tak dobrze jest obsługiwana funkcja ToString():

Program requestujący o admin rights podczas startu

Źródło, a od siebie dodam, że z właściwości Projektu wybieramy zakładkę Application i w Resource file wybieramy ścieżkę do utworzonego pliku *.res. Tak skompilowany programy zapyta o hasło admin na początku i będzię mógł robić dodatkowe rzeczy takie jak pisanie do „Program Files”. Nie… Continue Reading „Program requestujący o admin rights podczas startu”

Interlocked Class

Stanąłem dziś przed następującym problemem. Wewnątrz klasy incrementuję, zeruję liczniki. Z zewnątrz natomiast czytam właściwość ProgressValue które oblicza wartość na podstawie liczników. Chodzi tutaj o postęp ProgressBar’a danej operacji. Jest to przykład gdzie można użyć class’y Interlocked. Oczywiście możemy też synchronizować za pomocą lock’ów,… Continue Reading „Interlocked Class”