FlagAttribute w Enum

Sprawa Flagi w Enum była mi od dawna znana i używałem tego chętnie. Nie wiedziałem jednak, że oprócz operacji logicznego OR’a można zrobić również XOR’a (wykluczenie).

// Remove a flag using bitwise XOR.
meetingDays = meetingDays ^ Days.Tuesday;

Nie wiedziałem też, że tak dobrze jest obsługiwana funkcja ToString():

Console.WriteLine("Meeting days are {0}", meetingDays);
// Output: Meeting days are Thursday, Friday