Autocomplete (Textbox & ComboBox)

Bardzo stara funkcjonalność (.NET 2.0), ale jeszcze nigdy nie użyta przeze mnie. Mała rzecz, a cieszy. Zajmę się opisem działania dla TextBox’a, w ComboBox’ie wygląda to podobnie. Kod dla TextBox’a:

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      AutoCompleteStringCollection autoCompleteSource = new AutoCompleteStringCollection();
      autoCompleteSource.AddRange(new string[]{
        "aaa",
        "abc",
        "abb"
      });

      textBox1.AutoCompleteCustomSource = autoCompleteSource;
      textBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend;
      textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
    }

AutoCompleteMode posiada 3 tryby:

public enum AutoCompleteMode
  {
    None = 0,
    Suggest = 1, // pojawia sie DropDownList z ktorej musimy wybrać
    Append = 2,  // bez DropDownList, tekst jest dopełniona do pasującego wpisu
    SuggestAppend = 3, // pojawia się DropDownList i tekst jest dopełniany do pasującego wpisu
  }

AutoCompleteSource w przykładzie jest ustawione na CustomSource (nasza własna lista). Zamiast tego można użyć na przykład

      textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.FileSystemDirectories;

wtedy po wpisaniu „c:\” (trzeba wpisać ścieżkę od początku) ukaże nam się lista katalogów, które pasują do wpisywanego przez nas tekstu.