Miesiąc: Wrzesień 2011

Wyrażenia regularne w Visual Studio

W obecnej firmie nie mogę niczego instalować. Nie mam więc mojego ulubionego edytora Vim’a. Musiałem sobie jednak jakoś radzić z obróbką tekstu. Okazało się, że Visual Studio ma całkiem niezły edytor. Jest on ukryty w „Find and Replace” (CTRL+SHIFT+H). Rysunek wyjaśniający wszystko poniżej. Póki…

Skrawki kodu do korzystania z XML’a

Zdeserializowanie części xml’a (dokładnie jednego node’a) do obiektu. Tworzenie nowgo node’a nie posiadając XmlDocument – korzystamy z OwnerDocument Powyższa funkcja działa jednak dobrze dla stringów, ale nie dla innych typów (przykładem bool) danych które za pomocą metody ToString() przekazaliśmy do tej funkcji. Dla przykładu…