Miesiąc: Wrzesień 2011

Wyrażenia regularne w Visual Studio

W obecnej firmie nie mogę niczego instalować. Nie mam więc mojego ulubionego edytora Vim’a. Musiałem sobie jednak jakoś radzić z obróbką tekstu. Okazało się, że Visual Studio ma całkiem niezły edytor. Jest on ukryty w „Find and Replace” (CTRL+SHIFT+H). Rysunek wyjaśniający wszystko poniżej. Póki… Continue Reading „Wyrażenia regularne w Visual Studio”

Skrawki kodu do korzystania z XML’a

Zdeserializowanie części xml’a (dokładnie jednego node’a) do obiektu. Tworzenie nowgo node’a nie posiadając XmlDocument – korzystamy z OwnerDocument Powyższa funkcja działa jednak dobrze dla stringów, ale nie dla innych typów (przykładem bool) danych które za pomocą metody ToString() przekazaliśmy do tej funkcji. Dla przykładu… Continue Reading „Skrawki kodu do korzystania z XML’a”