Task List Tokens

Tytułowa funkcjonalność pozwala wrzucić do kodu komentarze, które kiedyś trzymałbym w jakimś dokumencie tekstowym. Warto utworzyć własny token. Ustawienia znajdują się w Tools->Options->Environment->Task List.

Task List Options

Czasem warto odznaczyć „Hide full file path”. Przydaje się w wielkich projektach, gdzie zdarzają się pliki o tych samych nazwach, rozróżniane tylko po namespace’ach.

Ja nazwałem własny MY_OWN_MARK. Nadałem mu najwyższy priorytet. Chcę widzieć ten token przed innymi TODO oraz HACK, ponieważ w obecnym projekcie jest ich już dostatecznie wiele. Koncentruję się więc tylko na moich własnych MY_OWN_MARK.

Task Lista znajduje się w View->Task List. Wyświetla wszystkie tokeny w otwartym solution. Przykład:


Tip: Żeby posortować wg priorytetów trzeba kliknąć na kolumnie !