Prosty sposób poszerzania wiedzy kodera

Są takie konstrukcje w języku (lub metody z bibliotek), z których nigdy nie korzystam. Zawsze daję sobie radę w inny sposób i wszystko dobrze działa. Niczego mi nie brak i nie żałuję. Na rozmowie dostałem pytanie, które jest proste (standardowe), które już kiedyś miałem, ale zapomniałem. Po prostu nigdy tego nie używam w kodzie.

Pomyślałem, że w ramach rozszerzania znanych mi funkcji będę miał zbiór rzeczy (raczej prostych, nie myślę o architekturach zaawansowanych), które staram się umieścić w kodzie. Może akurat są to bardzo użyteczne funkcje, których nie stosowanie wydłużało, komplikowało mój kod niepotrzebnie. Na teraz jest to Clone() oraz Resize():

Array.Resize<string >(ref names, 12);
var surnames = (string[]) names.Clone();