Odczytywanie danych z portu szeregowego

Pobieranie danych z takich źródeł jak port szeregowy, gniazdo TCP/IP czy inne sprzęty sprawia problem – bajty przychodzą w różnych porcjach. Gdy coś zostało wysłane w jednej (dużej, czy niedużej – nieistotne) paczce, może się okazać że zostało odebrane na kilka razy. W drugą stronę sytuacja też jest możliwa. Jeśli wysłaliśmy w kilku paczkach (najczęściej szybko po sobie) to możemy dostać bajty na raz. Nie mamy nigdy pewności.

Przedstawię przykładowy sposób, w jaki ja sobie radzę z naszkicowanym problemem.

  using System;
  using System.Collections.Concurrent;
  using System.Threading;
  
  public class SerialPortReader
  {
    private readonly IRawSerialWrapper _serialWrapper;
    private readonly DataParser _dataParser = new DataParser();
    private readonly ConcurrentQueue<byte[]> _queue = new ConcurrentQueue<byte[]>();
    private Thread _mainLoopThread;
    private bool _isRunning;

    public SerialPortReader(IRawSerialWrapper serialWrapper)
    {
      _serialWrapper = serialWrapper;
    }

    public void StartListening(object options)
    {
      if (_isRunning == false)
      {
        var threadStart = new ThreadStart(ReadData);
        _mainLoopThread = new Thread(threadStart);
        _mainLoopThread.IsBackground = true;
        _mainLoopThread.Start();

        _serialWrapper.SetOptions(options);
        _serialWrapper.DataAvailable += () => _queue.Enqueue(_serialWrapper.GetData());

        _serialWrapper.Open();
        _isRunning = true;
      }
    }

    private void ReadData()
    {
      while (true)
      {
        byte[] bytes;
        if (_queue.TryDequeue(out bytes))
          _dataParser.ReadData(bytes);

        Thread.Sleep(0);
      }
    }
  }

  public class DataParser
  {
    public void ReadData(byte[] bytes)
    {
    }
  }

  public interface IRawSerialWrapper : IDisposable
  {
    event Action DataAvailable;

    void SetOptions(object options);
    byte[] GetData();

    void Open();
    void Close();
  }

Praca została podzielona na dwa etapy. Pierwszy:

     _serialWrapper.DataAvailable += () => _queue.Enqueue(_serialWrapper.GetData());

czyli zaraz po pojawieniu sie danych wrzucamy je do kolejki. Nie dzieje się tutaj nic więcej, bardzo szybko obsługujemy event DataReveived().

Drugi etap:
EDITED:Zgodnie z komentarzem na dole strony, poniższa pętla jest źle napisana więc proszę zobaczyć w komentarzu jak to się robi dobrze.

      while (true)
      {
        byte[] bytes;
        if (_queue.TryDequeue(out bytes))
          _dataParser.ReadData(bytes);

        Thread.Sleep(0);
      }

czyli osobny wątek zajmuje się tylko przetwarzaniem otrzymanych bajtów. Wysyła je do klasy odpowiedzialnej za połączenie ich w sensowne ramki i obsłużenie (DataParser). Dzięki takiemu połączeniu, kod, który wywołał IRawSerialWrapper.DataReveived nie musi czekać na przetworzenie tych danych. Będzie to wydajniejsze na wielordzeniowych maszynach.

Warta uwagi jest jeszcze linijka:

_mainLoopThread.IsBackground = true;

dzięki temu wątek ten nie zostanie jedynym działającym. Zatrzyma się, gdy wyłączymy główną aplikację.

Interfejs IRawSerialWrapper jest stworzony aby opakować i traktować w ten sam sposób różne sterowniki portu szeregowego. Interfejs ten implementuje też klasa która fack’uje port szeregowy. Dla testów Gui aplikacji wysyła zmieniające się dane, co uniezależnia development/testowanie od posiadania urządzenia wysyłającego dane na port szeregowy.

2 Comments on “Odczytywanie danych z portu szeregowego

  • Oczywiście masz rację. Dzięki Piotrek, stawiam piwo za pierwszy konstruktywny komentarz 🙂 Jeden z celów bloga spełniony – ktoś poprawił moje błędy.