Raz a dobrze (SQL)

Problem na dziś

Export do bazy pewnych danych. Nazwijmy je „akcesoria”. Aplikacja jest w WinFormsach. Tych „akcesoriów” jest dużo, ok. 1 000. Baza jest umieszczona daleko. Jak daleko? Ping zajmuje 32 ms. Podobnie czasowo zajmuje wykonanie „SELECT 1” (w ten sposób można sprawdzić, czy baza sama z siebie nie ma żadnych problemów).

Rozwiązanie i dyskusja

Aktualnie mamy eleganckie procedury, które służą do wrzucania tych „akcesoriów”. Dodajemy argumenty i wykonuje się szybka procedura, zajmuje jakieś 40ms. Jest chyba dobrze z wydajnością tego zapytania (nie znam się, ale chyba z 32ms na 40ms nie zabije nam aplikacji).

Przykład ładnej procedury wykonywanej w pętli:

    public void SendThemAll()
    {
      using (var connection = new SqlConnection("SomeConnection"))
      {
        using (var command = new SqlCommand("SomeStoredProcedure", connection))
        {
          command.Parameters.Add("@letter", SqlDbType.NVarChar);

          var letters = GetAlphabet();

          connection.Open();

          foreach (var letter in letters)
          {
            command.Parameters["@letter"].Value = letter;

            // 40ms each query
            command.ExecuteNonQuery();
          }
        }
      }
    }

Takie rzeczy są jednak dobre i szybkie w aplikacjach webowych, gdzie od razu mamy bazę i updatujemy zazwyczaj tylko pojedyncze rekordy.
W moim przypadku niestety musimy to zapytanie wykonywać w pętli. 1 000 x 40ms = 40sekund. Nie przeskoczymy tych 40ms. A to oczywiście nie wszystko, bo danych równie dobrze może być 10x więcej.

To jest chyba ten przypadek, gdzie trzeba wysłać jedno wielkie zapytanie z posklejanych 1 000 razy pojedynczych INSERTÓW. Jeden ogromny string. Bardzo nieładne, ale jedyny sposób by udało się zmieścić w sensownym czasie. Nie jest to aplikacja internetowa, więc żadne SQL Injection i pochodne nam nie grożą.

Przykład okropnego, lecz pomocnego sklejania stringów

    public void SendThemAllInOneUglyString()
    {
      var sb = new StringBuilder();

      var letters = GetAlphabet();

      foreach (var letter in letters)
      {
        sb.AppendFormat(
          "INSERT INTO Accessories(name) VALUES('{0}');",
          letter);

        // Below sql syntax does not work in SQL Server 2005 (only 2008 and newer)
        // INSERT INTO Accessories(name) VALUES ('A'), ('B')
        // so in the code I use more general approach shown below
        // INSERT INTO Accessories(name) VALUES ('A')
        // INSERT INTO Accessories(name) VALUES ('B')
      } 
      
      using (var connection = new SqlConnection("SomeConnection"))
      {
        using (var command = new SqlCommand(sb.ToString(), connection))
        {
          connection.Open();

          // this query takes about 1 second
          command.ExecuteNonQuery();
        }
      }
    }

Powyższe zapytanie wykona się w około 1 sekundę, a o to właśnie nam chodziło.