Uniezależnienie klasy od globalnych stałych

Pierwsze podejście

  public static class ConfigHelper
  {
    public const int ChannelsPerSerialPort = 8;
    public const int TotalNumberOfChannelsWithSequence = 2 * ChannelsPerSerialPort + 1;
  }

  public class DataCombiner
  {
    private readonly double[] _lastCombinedValue = 
      new double[ConfigHelper.TotalNumberOfChannelsWithSequence];

    private void SetOutputValues(double[] firstValues, double[] secondValues)
    {
      firstValues.CopyTo(_lastCombinedValue, 0);
      secondValues.CopyTo(_lastCombinedValue, ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort);

      _lastCombinedValue[_lastCombinedValue.Length - 1] = firstValues[ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort];
    }

    // More logic using more ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort
  }

W klasie DataCombiner korzystamy w wielu miejscach ze stałych globalnych zdefiniowanych w klasie ConfigHelper. Gdy chcemy zobaczyć wszystkie miejsca, w których używamy ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort, to znajdziemy mnóstwo odwołań i nie będzie się chciało przeglądać wszystkich. Wymieszanie z innymi klasami nie jest dobre.

Drugie podejście

  public class DataCombiner
  {
    private readonly int _sequenceIndex = ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort;
    private readonly int _channelsCount = ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort;
    private readonly double[] _lastCombinedValue = 
      new double[ConfigHelper.TotalNumberOfChannelsWithSequence];

    private void SetOutputValues(double[] firstValues, double[] secondValues)
    {
      firstValues.CopyTo(_lastCombinedValue, 0);
      secondValues.CopyTo(_lastCombinedValue, _channelsCount);

      _lastCombinedValue[_lastCombinedValue.Length - 1] = firstValues[_sequenceIndex];
    }

    // More logic that is using _channelsCount and _sequenceIndex
  }

Jest nieco lepiej, ponieważ korzystamy ze stałych klasy, które raz inicjalizujemy. Mają swoje nazwy opisujące co robią w danej klasie.

Trzecie podejście

  public class DataCombiner
  {
    private readonly int _sequenceIndex;
    private readonly int _channelsCount;
    private readonly double[] _lastCombinedValue;

    public DataCombiner(int channelsCount)
    {
      _channelsCount = channelsCount;
      _sequenceIndex = channelsCount;

      _lastCombinedValue = new double[2 * channelsCount + 1];
    }

    private void SetOutputValues(double[] firstValues, double[] secondValues)
    {
      firstValues.CopyTo(_lastCombinedValue, 0);
      secondValues.CopyTo(_lastCombinedValue, _channelsCount);

      _lastCombinedValue[_lastCombinedValue.Length - 1] = firstValues[_sequenceIndex];
    }

    // More logic that is using _channelsCount and _sequenceIndex
  }

  // Utworzenie instancji
  var combiner = new DataCombiner(ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort);

Tutaj najwięcej się pozmieniało (chociaż zmieniliśmy tylko konstruktor). Z klasy wyrzucone zostały wszystkie stałe, już nawet nie potrzebujemy nic wiedzieć o otaczającym świecie. Rozmiary zostaną przekazane w konstruktorze. To jest oczywiście zgodne z SRP itd.

Tylko po co mi taka niezależność tej klasy?! Tej cegiełki przecież nigdzie nie re-użyję. Mając te stałe od razu na miejscu miałem pewność, że nie dam do konstruktora czegoś złego.

Najważniejszą rzeczą w tym przykładzie są testy jednostkowe! Poniżej dwa przykłady testów – jeden dla wariantu pierszego i drugiego, kolejny dla wariantu trzeciego.

Stare testy

Akurat taka jest dziedzina (ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort = 8) i jest tutaj tyle danych. Mnie te liczby przerażają, nie jest to ani czytelne, ani utrzymywalne. Komentarz świadczy o tym, że w innym wypadku można by w ogóle się nie połapać o co chodzi w tych liczbach.

    [Test]
    public void GetCombinedDataWithTheSameSequences()
    {
      // Arrange
      var dataCombiner = new DataCombiner();
      var firstData = new[] { 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 };
      var firstDataRepeat = new[] { 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88, 101 }; // Last value differs
      var secondData = new[] { 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 101 };
      var expectedValues = new[] { 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 101 };

      // Act
      dataCombiner.PushFirst(firstData);
      dataCombiner.PushFirst(firstDataRepeat);
      
      // Assert
      Assert.IsTrue(dataCombiner.PushSecond(secondData));
      Assert.AreEqual(expectedValues, dataCombiner.CombinedValue());
    }

Nowe testy

Można to zrobić zdecydowanie prościej i czytelniej. Takie testy to aż chce się pisać. I właśnie o tego typu usprawienia chodzi w tym poście.

    [Test]
    public void GetCombinedDataWithTheSameSequences()
    {
      // Arrange
      var dataCombiner = new DataCombiner(1);
      var firstData = new[] { 1.0, 100 };
      var firstDataRepeat = new[] { 2.0, 101 };
      var secondData = new[] { 3.0, 101 };
      var expectedValue = 2.0;

      // Act
      dataCombiner.PushFirst(firstData);
      dataCombiner.PushFirst(firstDataRepeat);
      
      // Assert
      Assert.IsTrue(dataCombiner.PushSecond(secondData));
      Assert.AreEqual(expectedValue, dataCombiner.CombinedValue()[0]);
    }

PS Warto też dodać jeden test sprawdzający (jeden wystarczy), czy klasa radzi sobie z większymi danymi (new DataCombiner(8))

PS2 Wie ktoś jak sprawić, żeby klasa ConfigHelper była jakimś innym kolorem zaznaczona i nie zlewała się tak z pozostałym kodem?