Z asynchronicznej w synchroniczną

Czasami mamy do dyspozycji tylko asynchroniczne wywołanie interesującej nas metody. Jest tak na przykład w Windows Phone 7 z metodą HttpWebRequest.BeginGetRequestStream(…). Możemy mieć potrzebę wywoływania tej metody synchronicznie. Poniżej kawałeczek kodu, który realizuje to w sposób zgrabny i przejrzysty.

    private void SendRequest(HttpWebRequest httpRequest, byte[] byteData)
    {
      AutoResetEvent autoResetEvent = new AutoResetEvent(false);

      IAsyncResult asyncResult = httpRequest.BeginGetRequestStream(
        r => autoResetEvent.Set(), null);

      // Wait until the call is finished
      autoResetEvent.WaitOne();

      using (Stream requestStream = httpRequest.EndGetRequestStream(asyncResult))
      {
        requestStream.Write(byteData, 0, byteData.Length);
      }
    }

Dla prostoty zakładamy/wiemy, że byteData jest dłuższą tablicą niż potrzeba bajtów do zapisu requestStream.Write(…).

Widziałem różne rozwiązania powyższego problemu. Żadne z nich nie można było nazwać do końca przejrzystym. W prezentowanym rozwiązaniu wszystko zamyka się w jednej funkcji.

EDITED:

Są oczywiste powody wystawienia tylko anynchronicznej metody. Responsywność GUI. Zdarzają się również sytuacje, gdy chcemy mieć tak jak to opisałem. Takim przykładem jest sytuacja, gdy w tle synchronizujemy jakieś dane które muszą przychodzić do nas synchronicznie.

One Comment on “Z asynchronicznej w synchroniczną

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl