Miesiąc: Sierpień 2012

Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView

W WinForms w kilku prostych krokach można dodać kolekcję obiektów, tak aby DataGridView wygenerował za nas kolumny odpowiedniego typu i z odpowiednim nagłówkiem. W całości wykonuje to poniższa funkcja Init(). Jest ona wywoływana z konstruktora świeżo dodanej formatki Form1, która zawiera tylko dataGridView1. Pytanie… Continue Reading „Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView”

Zaleta niestatycznego typowania

Do oprogramowania miałem 4 combo boxy zgodnie z zasadą, że po wybraniu czegoś w pierszym odświeża się drugi (modelami, które są właściwe dla marki wybranej w pierwszym combo). Analogicznie następne combo boxy. Wyglądało mi to na strukturę drzewiastą. Na początku myślałem, że powinien to… Continue Reading „Zaleta niestatycznego typowania”