Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView

W WinForms w kilku prostych krokach można dodać kolekcję obiektów, tak aby DataGridView wygenerował za nas kolumny odpowiedniego typu i z odpowiednim nagłówkiem. W całości wykonuje to poniższa funkcja Init(). Jest ona wywoływana z konstruktora świeżo dodanej formatki Form1, która zawiera tylko dataGridView1.

public Form1()
{
  InitializeComponent();

  Init();
}

void Init()
{
  TestObject test1 = new TestObject()
  {
    FirstValue = 2,
    SecondValue = 3
  };
  List<TestObject> list = new List<TestObject>();
  list.Add(test1);

  dataGridView1.DataSource = list;
}

Pytanie

Dlaczego powyższy kod wygląda po uruchumieniu tak jak na poniższym obrazku (brak pierwszej kolumny)?

Po odpowiedź przewiń w dół.

Odpowiedź

FirstValue to publiczne pole, a do automatycznego generowania kolumn przez DataGridView używane są (najwidoczniej) tylko właściwości.

Oto obiekt TestObject celowo pominiety wcześniej

class TestObject
{
  public int FirstValue;
  public int SecondValue { get; set; }
}

3 Comments on “Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl