Tworzenie własnej ConfigurationSection

wlasna konfiguracja 2

Chce z poziomu kodu czytać konfigurację z pliku app.config (projekty desktopowe) lub Web.config (projekty webowe). Na przykład kolekcję zaufanych applikacji, które mogą korzystać z naszego serwisu.

Poniżej app.config dla dzisiejszego przykładu. Sekcja configSections jest obowiązkowa i musi pojawić się jako pierwsza. Informuje ona jakich configuracji spodziewać się w całym pliku (czasem jest on bardzo duży).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="mySection" type="KMorcinek.Examples.CustomConfigSection.MySection, Examples.CustomConfigSection"/>
 </configSections>
 <mySection>
  <trustedApplications>
   <application name="win7"/>
   <application name="vista"/>
  </trustedApplications>
 </mySection>
</configuration>

Chcę wybrać nazwę pierwszej applikacji. Przykładowo:

    static void Main()
    {
      var section = (MySection)ConfigurationManager.GetSection("mySection");

      string firstApplication = section.TrustedApplications[0].Name;

      Console.WriteLine(firstApplication);
      Console.ReadLine();
    }

Nudny kod do wygenerowania

Do tego trzeba stworzyć 3 poniższe klasy dziedziczące po ConfigurationSection, ConfigurationElementCollection oraz ConfigurationElement.

Klasa MySection:

  public class MySection : ConfigurationSection
  {
    [ConfigurationProperty("trustedApplications")]
    [ConfigurationCollection(typeof(TrustedApplications), AddItemName = "application")]
    public TrustedApplications TrustedApplications
    {
      get
      {
        return this["trustedApplications"] as TrustedApplications;
      }
    }
  }

Klasa TrustedApplications:

  public class TrustedApplications : ConfigurationElementCollection
  {
    public ApplicationSectionElement this[int index]
    {
      get
      {
        return base.BaseGet(index) as ApplicationSectionElement;
      }
    }

    // implementacja abstrakcyjnej ConfigurationElementCollection
    protected override ConfigurationElement CreateNewElement()
    {
      return new ApplicationSectionElement();
    }

    // implementacja abstrakcyjnej ConfigurationElementCollection
    protected override object GetElementKey(ConfigurationElement element)
    {
      return ((ApplicationSectionElement)element).Name;
    }
  }

Klasa ApplicationSectionElement:

  public class ApplicationSectionElement : ConfigurationElement
  {
    [ConfigurationProperty("name", IsRequired = true)]
    public string Name
    {
      get
      {
        return this["name"] as string;
      }
    }
  }

Moje dodatki

Całkiem dobrze jest to wytłumaczone na stronie MSDN How to: Create Custom Configuration Sections Using ConfigurationSection. Brakowało mi jednak dwóch rzeczy, których się trochę naszukałem.

 1. Zawsze lepiej dodać biblioteke w której należy szukać typu, czyli zamiast
  <section name="mySection" type="KMorcinek.Examples.CustomConfigSection.MySection"/>
  

  można sprecyzować:

  <section name="mySection" type="KMorcinek.Examples.CustomConfigSection.MySection, Examples.CustomConfigSection"/>
  
 2. Aby poprawnie tworzyła się kolekcja applikacji, dodaję AddItemName do deklaracji pola TrustedApplications, gdzie przypisuję jak nazywa się dany element w pliku konfiguracji.
      [ConfigurationProperty("trustedApplications")]
      [ConfigurationCollection(typeof(TrustedApplications), AddItemName = "application")]
      public TrustedApplications TrustedApplications
      {
        //
      }
  

Nazwy, które zastosowałem dla klas, nie są spójne. ApplicationSectionElement obędzie się bez przyrostka SectionElement, z kolei do TrustedApplications pasowałby przyrostek ConfigurationElementCollection. Nie wiem, która konwencja jest lepsza (poprawcie mnie w komentarzu), pamiętajcie jednak, żeby trzymać się jednej.

Sekcja mySection powinna być zastąpiona nazwą applikacji którą rozwijamy. Nie umieszczam od razu trustedApplications, ponieważ w mySection mogą być dodane w przyszłości inne rzeczy, na przykład someInterval:

<mySection>
  <trustedApplications>
   <application name="win7"/>
  </trustedApplications>
  <someInterval seconds="2" enabled="true">
 </mySection>

Sekcja trustedApplications jest tylko od przechywania kolekcji applications.

Źródła

Download Examples.CustomConfigSection.zip

Edit:

@burczu w komentarzu wspomniał, że żmudne jest generowanie tego typu kod. Mam takie małe uproszczenie, czyli klasę generyczną ExtendedConfigurationElementCollection. Implementuje ona abstrakcyjne metody CreateNewElement() i GetElementKey(…), które są powtarzalne. Poniżej także nowa definicja klasy AllowedApplications.

  public abstract class ExtendedConfigurationElementCollection<T> : ConfigurationElementCollection where T : ConfigurationElement , new()
  {
    public T this[int index]
    {
      get
      {
        return BaseGet(index) as T;
      }
    }

    // Taki helper
    public T[] ToArray()
    {
      var array = new T[Count];

      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        array[i] = this[i];

      return array;
    }

    // konieczna implementacja abstrakcyjnej metody
    protected override ConfigurationElement CreateNewElement()
    {
      return new T();
    }

    // konieczna implementacja abstrakcyjnej metody
    protected override object GetElementKey(ConfigurationElement element)
    {
      return element;
    }
  }

  public class AllowedApplications : ExtendedConfigurationElementCollection<ApplicationSectionElement>
  {
  }

Trochę nie jestem pewien, czy tak trywialna implementacja GetElementKey(…) nic nie zepsuje, ale pobieżne zerknięcie w źródła powiedziało, że raczej nie.

4 Comments on “Tworzenie własnej ConfigurationSection

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl

 2. Moim zdaniem lepsze jest podejście z dodawanie przyrostków – od razu wiadomo do czego klasa służy, łatwiej znaleźć.
  Btw, strasznie nie lubie tworzyć tego czytania konfiguracji – żmudna robota… 😉

  • Co do „żmudności” to dodałem do posta małe rozszerzenie.
   Co do nazewnictwa to ja zamiast przedrostków wrzucam te klasy do jednego folderu (np. ConfigSections). IMHO lepsze są tutaj przedrostki, brzmią bardziej po angielsku 😉

 3. Pingback: ConfigurationSection nie tylko read-only | Show me the code