Zagadka z sortowaniem listy

  public class IntWrapper
  {
    public int Value { get; protected set; }

    public IntWrapper(int value)
    {
      Value = value;
    }
  }

  public void Foo()
  {
    var wrappers = new List<IntWrapper>();

    wrappers.Add(new IntWrapper(1));

    wrappers.Sort();

    Console.WriteLine(wrappers[0].Value);
  }

Co (jeśli w ogóle) zostanie wypisane na konsoli?

Po odpowiedź przewiń w dół.

IComparable

Ja spodziewałem się wyjątku InvalidOperationException, który opakowuje ArgumentException (czyli jako InnerException). Wydawało mi się że metoda Sort() sprawdza na wejściu, czy typ generyczny implementuje interfejs IComparable i rzuca wyjątkiem jeśli nie.

Myliłem się, ponieważ jest tylko jeden element i nie trzeba nic sortować. Taki edge case na dziś 😉 Na konsoli zostanie wypisane „1”.

Gdyby jednak metoda Foo() dodawała więcej elemntów

  public void Foo()
  {
    var wrappers = new List<IntWrapper>();

    wrappers.Add(new IntWrapper(1));
    wrappers.Add(new IntWrapper(0));

    wrappers.Sort();

    Console.WriteLine(wrappers[0].Value);
  }

wtedy rzeczywiście zobaczymy wymieniony wcześniej wyjątek jak na rysunku.

IComparable Not Implemented InvalidOperationException