Git aliasy

git minus plus

Klepanie długich komend w konsoli nie jest przyjemne. Klepanie krótkich, a wiele robiących komend jest bardzo przyjemne. Dlatego korzystając z Gita, powinniśmy zainteresować się skrótami (zwanymi aliases).

Aliasy umieszczam w pliku .gitconfig w katalogu użytkownika. Składnia wygląda tak

[alias]
  br = branch 

Można go też dodać z linii komend

git config --global alias.br 'branch' 

Użycie z linii komend

git br

Oczywiście są też aliasy z których jest większy pożytek niż z tego przykładowego. Z niektórych bez aliasu korzystać raczej trudno, jak na przykład

lds = log --pretty=format:"%C(yellow)%h\\ %ad%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%cn]" --decorate --date=short

Poniżej moje aliasy na dzień dzisiejszy. Najciekawsze to standup oraz jira. Jira pomaga mi wypełnić jire każdego dnia. Natomiast standup pozwala przypomnieć o czym mam na standupie opowiedzieć.

Gist

To coś powyżej to gist. Pozwala to umieścić w sieci najczęściej proste kawałeczki jakiegoś kodu (lub czegokolwiek, ja umieszczałem słówka norweskie których się uczyłem). Jest to oparte o GitHub więc mamy od razu wersjonowanie.

Piszę więcej o Gist.