SisoDB – dokumentowy ORM

SisoDB czyli lekki dokumentowy ORM dla .NET. Cenię w nim prostotę (KISS) 🙂 Gubię się gdy trzeba coś konfigurować, administrować. Po prostu lubię inne rzeczy.

Przykład kodu wykorzystujacy plikowa baze danych SqlCe:


//Model
public class Customer
{
    public Guid Id { get; set; }
    public int CustomerNo { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

//Setup database
var db = "Data source=|DataDirectory|MyDB.sdf;".CreateSqlCe4Db();
db.EnsureNewDatabase();

//Use the database
var myCustomer = new Customer
{
    Name = "Daniel",
    Id = new Guid()
};
db.UseOnceTo().Insert(myCustomer);

var r = db.UseOnceTo().Query<Customer>().Where(c => c.Name == "Daniel").SingleOrDefault();

Tu naprawdę nie ma o czym pisać. Trochę kodu i działa. (UseOneTo() otwiera nowa transakcje, którą od razu commituje.)

|DataDirectory| w connection stringu oznacza katalog /bin (lub App_Data w ASP.NET). Dla ASP.NET katalog ten trzeba ręcznie utworzyć i dodać aplikacji uprawnienia do zapisu w nim (tak musiałem na moim serwerze zrobić).

SQL Server Compact

Najlepsze jest połaczenie SisoDB z baza SQL Server Compact. Uniezależniamy się od wszystkiego i szybko klepiemy proste rzeczy. Oczywiście możemy zapisywać również do nie plikowaych baz danych poprzez metody:

CreateAzureDb() | CreateSql2005Db() | CreateSql2008Db() | CreateSql2012Db() | CreateSqlCe4Db()

ConnectionString wyglada wtedy tak jak w każdej innej aplikacji.

One Comment on “SisoDB – dokumentowy ORM