Chocolatey – instalacja wielu rzeczy na raz

W Making Waves pracujemy nad projektami dla zewnętrznych firm, jesteśmy firmą consultingową. Zdarza się, że projekt trwa tylko kilka miesięcy. Dostaje się wtedy wirtualkę z projektem i zawsze doinstaluję własne narzędzia. Przydałoby się to robić bardziej automatycznie.

Do tego przydaję się Chocolatey. Instalacja z Chocolatey.org. Nie widziałem nigdy tak sprawnej instalacji – przekopiowanie linijki i uruchomienie jej w Command Line.

C:\> @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%systemdrive%\chocolatey\bin

Ja przykładowo instaluję:

  • c:\>cinst githubforwindows
  • c:\>cinst tortoisegit – tu coś nie poszło, a nie mam czasu grzebać, bo jednak działa
  • c:\>cinst GoogleChrome
  • c:\>cinst opera
  • c:\>cinst sublimetext2
  • c:\>cinst KickAssVim – walnęło jakimś błędem, ale poszło dobrze

Więcej aplikacji można jednym skryptem potraktować:

@echo off
call cinst githubforwindows
call cinst tortoisegit
call cinst GoogleChrome
call cinst opera
call cinst sublimetext2
call cinst KickAssVim
call cinst kdiff3
pause

Aby aplikacja znalazła się na Chocolatey ktoś musi ją tutaj wrzucić i updateować. Nie zawsze aplikacje są up to date. Z tego względu instalowanie naszych corowych programów, które są często aktualizowane, nie może zostać powierzone automatowi. Np. jeśli chodzi o Resharpera to ja chcę od razu mieć najnowszą wersję.

One Comment on “Chocolatey – instalacja wielu rzeczy na raz

  1. Pingback: Application Chooser – tool dla admina | Show me the code