git svn rebase is broken on Windows

msysgit 1.8.4 (Git dla Windows) wprowadził regresję. Nie działa komenda

git svn rebase

Bardzo mnie to boli, ponieważ korzystam z dobrodziejstw rozproszonego systemu kontroli wersji mimo, że projekt korzysta z SVN. Git-SVN.

Komunikat błędu:

fatal: index file open failed: Invalid argument
Cannot rebase: You have unstaged changes.
Please commit or stash them.
rebase refs/remotes/git-svn: command returned error: 1

Biję się w piersi, ale nie potrafię lub nie chcę sam sobie przekompilować źródeł i zainstalować (mimo, że w jakimś commicie jest to już naprawione i ktoś opisał jak to zrobić). Zainstalowanie msysgit 1.8.3 rozwiązuje problem. Nawet nie muszę nic odinstalowywać ponieważ nie instaluje msysgit. Wystarcza mi GitForWindows, ewentualnie TortoiseGit. Tymczasowo więc będę konsole odpalał wykorzystując „Git Bash” z msysgit.