Git. Zmiana remote branch

git structure

Podczas pracy z każdym system kontroli wersji przychodzi moment, gdy repozytorium zostało przeniesione. Na Stack Overflow dostajemy oczywiście wiele odpowiedzi jak to zrobić w Git Change the URI (URL) for a remote Git repository (w Git wszystko można zrobić na wiele sposobów 😉 ).

Kiedyś robiłem to w ten sposób, ale okazało się, że prostsza jest edycja pliku konfiguracyjnego. W Git nic nie jest ukrywane (konfiguracje są w plikach tekstowych) więc takie grzebanie nie jest jakieś złe.

Interesujacy mnie plik konfiguracyjny znajduje się w repozytorium w /.git/config (.git to ukryty katalog gita).

Jest tam zazwyczaj taka linijka:

[remote "origin"]
    url = https://github.com/kmorcinek/ShowMyHaxballGames.git

W przypadku gdy repozytorium zostało przeniesione do innego użytkownika i jeszcze np. zmieniło nazwę:

[remote "origin"]
    url = https://github.com/anotherGuy/changedRepositoryName.git