C#, Linq – Wybieranie najlepszego z kolekcji.

Jest kolekcja obiektów i należy wybrać ten, który ma coś najlepszego. W tym przypadku wybieramy sałatę, którą najbardziej się najemy. Kod zazwyczaj wygląda tak:

Lettuce ChooseBestLettuce(List<Lettuce> lettuces)
{
  Lettuce bestLettuce = lettuces.First();
  double bestFood = bestLettuce.Food;

  foreach (var lettuce in lettuces)
  {
    if (lettuce.Food > bestFood)
    {
      bestLettuce = lettuce;
      bestFood = lettuce.Food;
    }
  }

  return bestLettuce;
}

Dzisiaj zauważyłem, że można zrobić to trochę mniej optymalnie, ale jednak kod się uprości. Będziemy tutaj musieli przebiec po pętli jeden dodatkowy raz (chociaż może tylko pół dodatkowego raza 😉 ).

Lettuce ChooseBestLettuceByLinq(List<Lettuce> lettuces)
{
  double bestFood = lettuces.Max(p => p.Food);
  return lettuces.First(p => p.Food == bestFood);
}

Update

Jak zasugerowa @karczk w komentarzu, można jeszcze lepiej:

Lettuce ChooseBestLettuceByLinq(List<Lettuce> lettuces)
{
  return lettuces
    .Aggregate((agg, next) => next.Food > agg.Food ? next : agg);
}

Przebiegamy tylko raz po liście. (Nie dodaję DefaultIfEmpty(), żeby nie łamać spójności z poprzednimi przykładami.)

Jeszcze prostsze rozwiązanie podał @karczk w komentarzu:

Lettuce ChooseBestLettuceByLinq(List<Lettuce> lettuces)
{
  return lettuces.OrderByDescending(p => p.Food).FirstOrDefault();
}

Kurcze, normalnie korzystam z OrderByDescending(), gdy chcę posortować zwracane wyniki. Jakoś jednak nie wpadłem na to zastosowanie.

4 Comments on “C#, Linq – Wybieranie najlepszego z kolekcji.

 1. Można lepiej 😉 Poniższy kod obsługuje również pustą kolekcję:
  lettuces.DefaultIfEmpty().Aggregate((agg, next) => next.Food > agg.Food ? next : agg);

 2. Mozna też: lettuces.OrderByDescending(p => p.Food).FirstOrDefault();