Skróty klawiszowe w gmail

Całkiem dużą część czasu spędza się ze skrzynką mailową. Ja mam takową na gmailu. Zainteresowałem się więc skrótami klawiszowymi. Część jest domyślnie zawsze dostępna a pozostałą część należy włączyć. Po naciśnięciu „?” (zapytajnik) zobaczymy listę wszystkich skrótów i jak widać na poniższym obrazku jest też miejsce gdzie należy kliknąć „enable”.

gmail keyboard shortcuts.

Przykładowo

  • / – search
  • gi – inbox
  • j – zejdź niżej na liście wiadomości
  • k – wejdź wyżej na liście wiadomości
  • x – zaznacz wiadomość
  • # – skasuj wiadomości
  • e – archiwizuj wiadomości