Jaki wyjątek rzucać gdy mamy nieobsłużonego enuma

Bardziej aktualnie: Prostsze rzucanie wyjątków, gdy nie mamy obsłużonego Enuma

Gdy sterujemy przepływem sterowania za pomocą switcha i tym co sprawdzamy jest enum to warto obsłużyć też przypadek default. Czyli co stanie się gdy enum ma wartość spoza tych wymienionych w case‚ach. Warto wtedy rzucić wyjątek.

Taki kod wygeneruje nam ReSharper (i jest to niezły kod):

void Execute(DocumentStatus documentStatus)
{
  switch (documentStatus)
  {
    case DocumentStatus.Draft:
      // Do sth
      break;
    case DocumentStatus.Released:
      // Do sth
      break;
    default:
      throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(documentStatus), documentStatus, null);
  }
}

Dlaczego jest to ważne? Poniższy kod zarówno się skompiluje jak i wykona poprawnie w runtime, mimo że żadna z wartości nie przyjmuje 111:

DocumentStatus AssignInvalidValue()
{
  return (DocumentStatus) 111;
}

Więcej w Rzutowanie na Enum z niepewnego źródła

Błąd, który dotychczas robiłem to wypełniałem 3-ci argument w konstruktorze klasy ArgumentOutOfRangeException. Pisałem tam coś w stylu:

throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(documentStatus), documentStatus,
  $"Enum '{documentStatus.GetType().Name}' has invalid value '{documentStatus}'");

Dzięki czemu przechwycony wyjątek wyglądał tak:

enum exception

Jest to dla tego przepadku zupełnie zbędne. Gdy przekażemy tam nulla to przechwycony wyjątek będzie wyglądał tak:

enum exception without message

A mając stack trace zobaczymy gdzie co i jak się podziało.

Metoda fabrykująca takie wyjątki

Jednak najlepszym sposobem jest jednak opakowanie tworzenia tego wyjątku. Dla mnie też kiedyś dziwne było żeby zwracać z funkcji wyjątek który dopiero później będzie rzucany. Przekonałem się jednak, że to dobra praktyka, takie scentralizowane tworzenie np message dla wyjątku. Np taka klasa:

public static ArgumentOutOfRangeException CreateMissingEnumException<T>(string paramName, T value)
  where T : struct 
{
  return new ArgumentOutOfRangeException(paramName, value,
    $"Enum '{value.GetType().Name}' has invalid value '{value}'");
}

i wywołanie oraz podgląd przechwyconego wyjątku:

enum create missing enum exception

2 Comments on “Jaki wyjątek rzucać gdy mamy nieobsłużonego enuma

 1. „Dla mnie też kiedyś dziwne było żeby zwracać z funkcji wyjątek który dopiero później będzie rzucany. Przekonałem się jednak, że to dobra praktyka,” – czy mógłbyś coś więcej powiedzieć – dlaczego to dobra praktyka i jak się o tym przekonałeś?

  • Jeśli w 4 miejscach w klasie rzucasz taki sam wyjątek, który ma taki sam message i ustawia taki sam parametr (już zależny od kontekstu) to stosujesz zwykłą zasadę DRY (Don’t Repeat Yourself).

   Wtedy naturalnie dojdziesz do wywoływania:
   throw BuildCommunicationException(connectionId);

   i bez żadnego patosu nawet nie wiedząc o tym zastosowałeś wzorzec budowniczy (builder).
   A czasem do zbudowania wyjątku potrzebna jest logika z if’ami i tym bardziej naturalna i rozbudowana będzie taka fabryka