Dzielenie z resztą bez rzutowania na float

Aby dzielenie odbyło się z resztą operacja musi się odbyć na typach double a nie na int, czyli żeby wynik nie był zaokrąglony do inta. W praktyce dzielenie na intach:

int result = 4/3; // result == 1
Kiedyś rzutowałem w ten sposób:
int rowsNeeded = (int)Math.Ceiling((double)Sources.Count / 2);
A od dziś dzięki Grzesiowi będę zmieniał drugą liczbę na explicit double (2D):
int rowsNeeded = (int)Math.Ceiling(Sources.Count / 2D);

Analogicznie dla decimal (literka M)

decimal amount = 4M;