Miesiąc: Kwiecień 2018

[Git] Czasem dopiero po chwili wiesz jak dobrze nazwać

Tak najpierw nazwałem commity: Install angular AngularJS TypeScript typings Update jQuery definitions for TypeScript A później samo do mnie doszło że lepszymi nazwami będzie: Install angular with TypeScript typings (z połączenia dwóch pierwszych) Update jQuery definitions for TypeScript Dzięki funkcjonalności rebase interactive możemy pozmieniać… Continue Reading „[Git] Czasem dopiero po chwili wiesz jak dobrze nazwać”

[GIT] Szybkie przechodzenie między repozytoriami w konsoli

Idziemy do katalogu z zainstalowanym GITem do folderu etc (C:\Program Files\Git\etc). Jest tam plik bash.bashrc. Plik edytujemy jako administrator i na końcu dodajemy aliasy: alias noyp="cd C:/SRC/NameOfYourProject/" # noyp is example abbreviation from NameOfYourProject alias blef="cd C:/Work/Github/Blef/" alias brlocal="git br | grep local" view… Continue Reading „[GIT] Szybkie przechodzenie między repozytoriami w konsoli”

Co gdy każdy programista ma inne lokalne ustawienia aplikacji?

Całkiem normalną sytuacją jest, gdy każdy sam sobie instaluje server bazy danych (powiedzmy SQL Server). Wtedy u każdego ta nazwa może być różna. Ktoś zainstalował wersję SQL Express, ktoś inny ma już kilka wersji SQL (2008, 2012, 2014, 2016, …) różnie nazwanych, u kogoś… Continue Reading „Co gdy każdy programista ma inne lokalne ustawienia aplikacji?”