SRP – Zasada Pojedynczej Odpowiedzialności w praktyce – screencast

Kolejne spotkanie z Adrianem. Na dzisiaj przyniósł kod, który napisał kiedyś na zadaniu rekrutacyjnym. Jedna przykładowa klasa nie stosuje się do Single Responsibility Principle (obiecany ostatnio temat). Przechodzimy przez kilka refactoringów i dyskusję kiedy warto wydzielać osobne serwisy i co w praktyce znaczy SRP – czyli, że klasa ma jeden powód do zmiany.

Kiedy tworzyć abstrakcje bo coś się zmieni (źródło pobierania danych do zdeserializowania), a kiedy nie tworzyć dodatkowych abstrakcji (Deserializacja XML’a do obiektów .NETowych).

Montaż: Adrian Wasielewski.