Tag: c#

Skrawki kodu do korzystania z XML’a

Zdeserializowanie części xml’a (dokładnie jednego node’a) do obiektu. Tworzenie nowgo node’a nie posiadając XmlDocument – korzystamy z OwnerDocument Powyższa funkcja działa jednak dobrze dla stringów, ale nie dla innych typów (przykładem bool) danych które za pomocą metody ToString() przekazaliśmy do tej funkcji. Dla przykładu…

Autocomplete (Textbox & ComboBox)

Bardzo stara funkcjonalność (.NET 2.0), ale jeszcze nigdy nie użyta przeze mnie. Mała rzecz, a cieszy. Zajmę się opisem działania dla TextBox’a, w ComboBox’ie wygląda to podobnie. Kod dla TextBox’a: AutoCompleteMode posiada 3 tryby: AutoCompleteSource w przykładzie jest ustawione na CustomSource (nasza własna lista)….

FlagAttribute w Enum

Sprawa Flagi w Enum była mi od dawna znana i używałem tego chętnie. Nie wiedziałem jednak, że oprócz operacji logicznego OR’a można zrobić również XOR’a (wykluczenie). Nie wiedziałem też, że tak dobrze jest obsługiwana funkcja ToString():

Interlocked Class

Stanąłem dziś przed następującym problemem. Wewnątrz klasy incrementuję, zeruję liczniki. Z zewnątrz natomiast czytam właściwość ProgressValue które oblicza wartość na podstawie liczników. Chodzi tutaj o postęp ProgressBar’a danej operacji. Jest to przykład gdzie można użyć class’y Interlocked. Oczywiście możemy też synchronizować za pomocą lock’ów,…

WIX (Windows Installer XML)

Tytułowe narzędzie jest lepsze od np standardowego Windows Installera gdy trzeba bardziej się dobrać do konfiguracji. Będzię potrzebne częste patchowanie. Pierwsze dwa tutoriale z Codeproject Nie kompilowało się więc dodałem wpis „ICE08;ICE09;ICE32;ICE61” do pola Project->Properties->Tool Settings->Supress specific ICE validation. Działa dobrze bez tego. Najistotniejsze…

Dispose pattern

DG Update: Dispose, Finalization, and Resource Management Jedyny jak dla mnie artykuł, jak obchodzić się ze sprzątaniem po obiektach które korzystają z zewnętrznych zasobów (połączenia do bazy, sockety, obiekty GDI+, handlery systemu operacyjnego, pliki itp). Dzięki Hubert! Dodane: Lżejszy artykuł na ten sam temat