Tag: CodeFirst

Entity Framework – Seed – wypełnianie danymi

Podczas podejścia z migracjami tworzona jest klasa Configuration: DbMigrationsConfiguration<MyContext>, która posiada metodę Seed() służącą do wypełniania danymi początkowymi. Ta metoda uruchamia się po każdym „Update-Database”. Jeśli więc teraz dodaliśmy nowy kod do tej metody to wykona się ona na bazie podczas następnego update’u bazy….