Tag: EntityFramework

Przykład fajnej Extension Method

Kod, który mnie natchnął: Natchnął bo zmieniłem na: To było słabe… gdybym sprawdzał po kimś takie coś, to bym może zauważył, ale sam to zrobiłem i nie zauważyłem: modyfikowanie kolekcji po której się iteruje, leci wyjątek. Code Review – wiele oczu patrzy – naprawdę…

Entity Framework – Seed – wypełnianie danymi

Podczas podejścia z migracjami tworzona jest klasa Configuration: DbMigrationsConfiguration<MyContext>, która posiada metodę Seed() służącą do wypełniania danymi początkowymi. Ta metoda uruchamia się po każdym „Update-Database”. Jeśli więc teraz dodaliśmy nowy kod do tej metody to wykona się ona na bazie podczas następnego update’u bazy….