Tag: FlagAttribute

FlagAttribute w Enum

Sprawa Flagi w Enum była mi od dawna znana i używałem tego chętnie. Nie wiedziałem jednak, że oprócz operacji logicznego OR’a można zrobić również XOR’a (wykluczenie). Nie wiedziałem też, że tak dobrze jest obsługiwana funkcja ToString():