Tag: git-svn

Git-tfs w praktyce – Screencast

Dzisiaj z Adrianem przejdziemy przez narzędzie GIT-TFS. Pozwala ono korzystać ze zdalnego serwera TFS, łącząc się do niego z pomocą GITa i lokalnie operować na repozytorium gitowym. Jest to wygodny krok przejściowy do przejścia w całości na gita. Pozwala bez presji czasu poznawać gita…

git svn rebase is broken on Windows

msysgit 1.8.4 (Git dla Windows) wprowadził regresję. Nie działa komenda git svn rebase Bardzo mnie to boli, ponieważ korzystam z dobrodziejstw rozproszonego systemu kontroli wersji mimo, że projekt korzysta z SVN. Git-SVN. Komunikat błędu: fatal: index file open failed: Invalid argument Cannot rebase: You…