Tag: Git

[Podcast] Git standardy w nowym projekcie Darka

Dzisiaj podcast w 3 częściach nagranych podczas jednej dłuższej rozmowy, które powstały z pytań Darka w jego nowym projekcie. Pierwsza: Druga: Trzecia: Linki: [GIT] Screencast: Synchronizacja własnej pracy ze zdalnym repozytorium [Screencast] GIT – Rozwiązywanie konfliktów The seven rules of a great Git commit… Continue Reading „[Podcast] Git standardy w nowym projekcie Darka”

[Screencast] GIT – Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów to bardzo istotny temat opisany kiedyś w formie pisemnej Git rozwiązywanie konfliktów wraca w formie screencasta. Pokaże podejście korzystając z mergetoola KDiff3. Repozytorium, na którym można potrenować: Conflict line training Jeśli czujesz że potrzebujesz się bardziej dokształcić zapraszam na gitwarsztaty.pl Ustawienie w… Continue Reading „[Screencast] GIT – Rozwiązywanie konfliktów”

[Screencast] Moje git aliasy – wprowadzenie

Wprowadzenie jak korzystać z aliasów oraz jak je dodawać. Aliasy, które utrzymuję https://gist.github.com/kmorcinek/5747081 Aliasy które użyto w tym filmie: [alias] st = status -s cam = commit -am diff = diff –word-diff view raw git aliasy wprowadzenie hosted with ❤ by GitHub

[Screencast] Moje git aliasy część 1

Git aliasy. Po co to robimy: – przyspieszają wpisywanie komend – aliasy pozwalają zmieścić komendy pod lepszymi nazwami, które normalnie wymagają zapamiętania czegoś – aliasy pozwalają zrobić kilka operacji jedna po drugiej. Np przechodzić między branchami i robić cherry-pick ostatniego commita. Aliasy, które utrzymuję… Continue Reading „[Screencast] Moje git aliasy część 1”

[Screencast] Klonowanie repozytorium poprzez SSH krok po kroku

Pokazujemy jak skonfigurować łączenie się ze zdalnym repozytorium korzystając z protokołu SSH. Będziemy się łączyć z serwisem gitlab.com. Dzisiaj najprostszy przypadek, bez wgryzania się w szczegóły (to bardzo istotne), tak aby maksymalnie pomóc programistom, którzy tego nigdy nie robili. GitLab and SSH keys –… Continue Reading „[Screencast] Klonowanie repozytorium poprzez SSH krok po kroku”

[Screencast] Tworzenie publicznego repo na gitlabie wraz z pipeline’ami

Chcieliśmy pokazać jak proste jest stworzenie darmowego repozytorium wraz z Continuous Integration. Zrobiliśmy to używając GitLab CI/CD pipelines (GitHub też już ma dobre mechanizmy CI – GitHub Actions). GitLab jest po prostu bardziej rozpowszechoniony w firmach. Pokazujemy również: skorzystanie z gotowych zdefiniowanych template’ów CI… Continue Reading „[Screencast] Tworzenie publicznego repo na gitlabie wraz z pipeline’ami”

Git-tfs w praktyce – Screencast

Dzisiaj z Adrianem przejdziemy przez narzędzie GIT-TFS. Pozwala ono korzystać ze zdalnego serwera TFS, łącząc się do niego z pomocą GITa i lokalnie operować na repozytorium gitowym. Jest to wygodny krok przejściowy do przejścia w całości na gita. Pozwala bez presji czasu poznawać gita… Continue Reading „Git-tfs w praktyce – Screencast”

Instrukcja instalowania GIT-TFS

git-tfs to narzędzie pozwalające korzystać ze zdalnego repozytorium TFS gdy lokalnie mamy GITa. Analogicznie do opisywanego już Git-SVN. Z TFSa należy uciekać jak najszybciej i git-tfs jest właśnie takim krokiem w dobrym kierunku! Instalacja z pomocą Chocolatey Najprostsza instalacja Git-TFS jest poprzez https://chocolatey.org/docs/installation. Gdy… Continue Reading „Instrukcja instalowania GIT-TFS”

[GIT] Screencast: Synchronizacja własnej pracy ze zdalnym repozytorium

Spotkałem się dzisiaj z Adrianem, aby nagrać screencast o tym jak dobrze synchronizować się ze zdalnym trunkiem/masterem/developem. Nie powiemy o wszystkim co się dzieje w trakcie takiej pracy (bo za dużo jest ciekawych rzeczy jak na krótki odcinek). Skupimy się na porównaniu „rebase VS… Continue Reading „[GIT] Screencast: Synchronizacja własnej pracy ze zdalnym repozytorium”

Git commit jako ktoś inny

W Git można dodać autora commitu jakiego się chce. Domyślnie jest to brane z pliku konfiguracyjnego i będzie to nasza kombinacja username/email. Można to jednak prosto nadpisać: git commit –author=”Konrad Dzwinel <kdzwinel@gmail.com>” -m „Commited as the Konrad for fun.” Na GitHubie w naszym commit… Continue Reading „Git commit jako ktoś inny”