Tag: konsola

[GIT] Szybkie przechodzenie między repozytoriami w konsoli

Idziemy do katalogu z zainstalowanym GITem do folderu etc (C:\Program Files\Git\etc). Jest tam plik bash.bashrc. Plik edytujemy jako administrator i na końcu dodajemy aliasy: alias noyp="cd C:/SRC/NameOfYourProject/" # noyp is example abbreviation from NameOfYourProject alias blef="cd C:/Work/Github/Blef/" alias brlocal="git br | grep local" view… Continue Reading „[GIT] Szybkie przechodzenie między repozytoriami w konsoli”