Tag: unit tests

ConfigurationSection nie tylko read-only

Dzisiaj odwołam się do wpisu Tworzenie własnej ConfigurationSection. W tamtym podejściu tylko czytałem z konfiguracji. Po code review Miałem tutaj więc problem co zrobić z testami. Wybrałem podejście tworzenia interfejsów dla każdej wartości którą chciałem ustawiać w testach. Przykładowo: W testach mockowałem ten interfejs,…

Uniezależnienie klasy od globalnych stałych

Pierwsze podejście W klasie DataCombiner korzystamy w wielu miejscach ze stałych globalnych zdefiniowanych w klasie ConfigHelper. Gdy chcemy zobaczyć wszystkie miejsca, w których używamy ConfigHelper.ChannelsPerSerialPort, to znajdziemy mnóstwo odwołań i nie będzie się chciało przeglądać wszystkich. Wymieszanie z innymi klasami nie jest dobre. Drugie…