Tag: windows phone

Z asynchronicznej w synchroniczną

Czasami mamy do dyspozycji tylko asynchroniczne wywołanie interesującej nas metody. Jest tak na przykład w Windows Phone 7 z metodą HttpWebRequest.BeginGetRequestStream(…). Możemy mieć potrzebę wywoływania tej metody synchronicznie. Poniżej kawałeczek kodu, który realizuje to w sposób zgrabny i przejrzysty. Dla prostoty zakładamy/wiemy, że byteData jest dłuższą tablicą…