Tag: winforms

ReflectionHelper

Podczas pracy z ComboBox (WinForms) lub DropDownList (ASP.NET) zdarza mi się korzystać z tzw. bindowania. Mam proste DTO Employee i metodę wypełniającą controlkę. Co gdy zmienimy nazwę, jakiejkolwiek właściwości Employee? Kod już nie będzie robił tego co programista miał na myśli („Key” oraz „Name”… Continue Reading „ReflectionHelper”

Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView

W WinForms w kilku prostych krokach można dodać kolekcję obiektów, tak aby DataGridView wygenerował za nas kolumny odpowiedniego typu i z odpowiednim nagłówkiem. W całości wykonuje to poniższa funkcja Init(). Jest ona wywoływana z konstruktora świeżo dodanej formatki Form1, która zawiera tylko dataGridView1. Pytanie… Continue Reading „Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView”

Autocomplete (Textbox & ComboBox)

Bardzo stara funkcjonalność (.NET 2.0), ale jeszcze nigdy nie użyta przeze mnie. Mała rzecz, a cieszy. Zajmę się opisem działania dla TextBox’a, w ComboBox’ie wygląda to podobnie. Kod dla TextBox’a: AutoCompleteMode posiada 3 tryby: AutoCompleteSource w przykładzie jest ustawione na CustomSource (nasza własna lista).… Continue Reading „Autocomplete (Textbox & ComboBox)”