Tag: winforms

ReflectionHelper

Podczas pracy z ComboBox (WinForms) lub DropDownList (ASP.NET) zdarza mi się korzystać z tzw. bindowania. Mam proste DTO Employee i metodę wypełniającą controlkę. Co gdy zmienimy nazwę, jakiejkolwiek właściwości Employee? Kod już nie będzie robił tego co programista miał na myśli („Key” oraz „Name”…

Zagadka dzięki uprzejmości DataGridView

W WinForms w kilku prostych krokach można dodać kolekcję obiektów, tak aby DataGridView wygenerował za nas kolumny odpowiedniego typu i z odpowiednim nagłówkiem. W całości wykonuje to poniższa funkcja Init(). Jest ona wywoływana z konstruktora świeżo dodanej formatki Form1, która zawiera tylko dataGridView1. Pytanie…

Autocomplete (Textbox & ComboBox)

Bardzo stara funkcjonalność (.NET 2.0), ale jeszcze nigdy nie użyta przeze mnie. Mała rzecz, a cieszy. Zajmę się opisem działania dla TextBox’a, w ComboBox’ie wygląda to podobnie. Kod dla TextBox’a: AutoCompleteMode posiada 3 tryby: AutoCompleteSource w przykładzie jest ustawione na CustomSource (nasza własna lista)….