[Screencast] Slack – reminders (przypominajki)

slack logo

Kontynuacja serii dotyczącej Slacka.

W dzisiejszym odcinku omówimy reminders (przypominajki):
– przypomnieć sobie o wiadomości którą dostaliśmy
– przypomnienia dzienne, godzinowe, cykliczne
– przypomnienia dla innych osób
– tworzenie przypomnień
– lista przypomnień

Współprowadzący: Dariusz Sibik

[Podcast] Stopniowe wrzucanie na produkcje nowego feature’a

Pierwszy oficjalny odcinek podcastu. Próbujemy nowe formaty 🙂

Pytania, które z Darkiem poruszyliśmy

– jak wygląda proces wrzucania nowej funkcjonalności na PRODa?
– jakie są kroki żeby funkcjonalność trafiła na PRODa?
– czy od razu działa dla wszystkich klientów?
– jak wygląda to w kodzie?
– jak długo później feature flag żyje?
– jak można testować feature flag?

Feature flag jest używane zamiennie z feature toggle

Rozmowę przeprowadził Darek Sibik.

[Screencast] Slack – wątki w praktyce

slack logo

W dzisiejszym odcinku omówimy bardziej szczegółowo zastosowanie wątków/threads w praktyce:

– wyłączenie/włączanie powiadomien
– follow/unfollow i wpływ na zakładkę threads/wątki
– „Mark as unread” oraz „remind in 20 minutes” (wyjścia na obiad)
– podsumowanie w wątku oraz „Also send to channel”
– share do innego kanału

Współprowadzący: Dariusz Sibik

[Screencast] Slack – podstawy pisania w wątkach

slack logo

Proste przykłady do korzystania z wątków/threads w Slacku

– prosta dyskucja o przeniesieniu spotkania
– deploy i problemy z deployem

[Screencast] Slack- organizacja i omówienie kanałów

slack logo

Wprowadzenie

– od kiedy korzystamy ze Slacka
– w jaki sposób korzystamy ze slacka (na poziomie firmy, projektu)

Organizacja kanałów

– przykłady kanałów
– priorytety i foldery
– komunikacja w kanałach (używanie @here)

Szczegóły kanału

– topic
– pinezki (pinned)
– szukanie w kanale (find)
– połączenie audio i video (call)

[Podcast] Git standardy w nowym projekcie Darka

Dzisiaj podcast w 3 częściach nagranych podczas jednej dłuższej rozmowy, które powstały z pytań Darka w jego nowym projekcie.

Pierwsza:

Druga:

Trzecia:

Linki:
[GIT] Screencast: Synchronizacja własnej pracy ze zdalnym repozytorium
[Screencast] GIT – Rozwiązywanie konfliktów
The seven rules of a great Git commit message

Gość: Dariusz Sibik.

[Screencast] GIT – Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów to bardzo istotny temat opisany kiedyś w formie pisemnej Git rozwiązywanie konfliktów wraca w formie screencasta. Pokaże podejście korzystając z mergetoola KDiff3.

Repozytorium, na którym można potrenować: Conflict line training

Jeśli czujesz że potrzebujesz się bardziej dokształcić zapraszam na gitwarsztaty.pl

Ustawienie w .gitconfig, które sprawi że podczas rozwiązywania konfliktów nie stworzą się pliki tymczasowe typu _BACKUP_12591.txt.

[mergetool]
keepBackup = false

view raw
.gitconfig
hosted with ❤ by GitHub

Kolega z Pragmatic Coders: Dariusz Sibik

[Screencast] Moje git aliasy – wprowadzenie

Wprowadzenie jak korzystać z aliasów oraz jak je dodawać.

Aliasy, które utrzymuję https://gist.github.com/kmorcinek/5747081

Aliasy które użyto w tym filmie:

[alias]
st = status -s
cam = commit -am
diff = diff –word-diff

screencast show me the code
W trakcie nagrywania

[Screencast] Moje git aliasy część 1

Git aliasy. Po co to robimy:
– przyspieszają wpisywanie komend
– aliasy pozwalają zmieścić komendy pod lepszymi nazwami, które normalnie wymagają zapamiętania czegoś
– aliasy pozwalają zrobić kilka operacji jedna po drugiej. Np przechodzić między branchami i robić cherry-pick ostatniego commita.

Aliasy, które utrzymuję https://gist.github.com/kmorcinek/5747081

Aliasy, które pojawiły się w tym filmie:

[alias]
ls = log –pretty=format:"%C(yellow)%h%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%an]" –decorate
lst = log –pretty=format:%C(yellow)%h%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%an] –decorate -10
lds = log –pretty=format:"%C(yellow)%h\\ %ad%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%an]" –decorate –date=short
ll = log –pretty=format:"%C(yellow)%h%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%an]" –decorate –numstat
lol = log –graph –decorate –pretty=oneline –abbrev-commit –all
cp = cherry-pick
st = status -s
ci = commit
co = checkout
br = branch
diff = diff –word-diff
wdiff = diff –word-diff=plain
dc = diff –cached
r = reset
r1 = reset HEAD^
rh = reset –hard
rh1 = reset HEAD^ –hard
rh2 = reset HEAD^^ –hard

view raw
proste aliasy gitowe
hosted with ❤ by GitHub

[Screencast] Klonowanie repozytorium poprzez SSH krok po kroku

Pokazujemy jak skonfigurować łączenie się ze zdalnym repozytorium korzystając z protokołu SSH. Będziemy się łączyć z serwisem gitlab.com.
Dzisiaj najprostszy przypadek, bez wgryzania się w szczegóły (to bardzo istotne), tak aby maksymalnie pomóc programistom, którzy tego nigdy nie robili.

GitLab and SSH keys – z tego korzystaliśmy w nagraniu

Dlaczego warto:
U Adriana w projekcie pracuje sie z wieloma repozytoriami hostowanymi na Azure DevOps. Polityka bezpieczeństwa wymaga aby za każdym razem uwierzetylniać się za pomocą AzureAD. Jeśli skorzystamy z protokołu SSH zamiast HTTPS to odpadnie tam to żmudne wpisywanie haseł. Warto też nadmienić że wygenerowany klucz może być również wykorzystywany do procesu CI/CD (odpada potrzeba zarządzania kontem serwisowym).

Jeżeli komuś podczas generowania wyskoczyło:

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email@example.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/lenovo.000/.ssh/id_rsa): /c/Users/lenovo.000/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?

to znaczy, że już klucz istnieje i można skoczyć do kolejnego kroku i klucz skopiować.

Podczas pierwszego połączenia do gitlaba zostaniemy zapytani o:
$ git clone git@gitlab.com:krzysztof.morcinek.432/testing-ssh.git
Cloning into 'testing-ssh'...
The authenticity of host 'gitlab.com (35.231.145.151)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:HbW3g8zUjNSksFbqTiUWPWg2Bq1x8xdGUrliXFzSnUw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'gitlab.com,35.231.145.151' (ECDSA) to the list of known hosts.

Wpisujemy yes. Musimy to zaakceptować tylko raz, później już nie będziemy pytani o to więcej.

Merytoryczne sprawdzenie: Jakub Kozioł

Montaż: Adrian Wasielewski